Onze werkwijze

De individuele begeleiding / coaching wordt geboden in de thuissituatie. Met de vaste begeleider bespreek je de situatie en wat je graag voor jezelf zou willen bereiken. Wat zijn je wensen? Waar ben je goed in en hoe kun je dat gebruiken? Wanneer ben je tevreden en wanneer kun je weer zelf verder? Dit wordt verwerkt in je eigen persoonlijke plan en vormt het uitgangspunt voor de begeleiding. Indien gewenst en mogelijk worden hierbij belangrijke personen uit het sociale netwerk betrokken. Het doel van de begeleiding is om jou de regie terug te geven over je eigen leven.


Betrokkenheid; de basis van het contact is betrokkenheid. Onder betrokkenheid verstaan wij ook vertrouwen. Dit is essentieel om samen te kunnen werken aan persoonlijke doelen.


Maatwerk; dit betekent dat we de begeleiding afstemmen op jouw wensen en behoeften. Iedereen is uniek en verdient het om op een passende manier begeleid te worden.


Samenwerken; om je persoonlijke doelen te kunnen behalen is samenwerken belangrijk, niet alleen samenwerking met de vaste begeleider van Route100 maar ook met mensen in je sociale omgeving en organisaties. 


'Out of de box';  is een belangrijk speerpunt voor Route100. Hiermee geven we aan dat we verder denken. Dat we mogelijkheden en oplossingen willen zoeken ook als het net even anders is dan we gewend zijn.


Transparant;. dit wil zeggen dat we alles samen of in overleg met jou zullen doen. We zijn eerlijk en oprecht. Het enige doel wat wij hebben is om samen met jou de juiste route (terug) te vinden!


 
E-mailen
Info