Klachtenregeling

Route100 streeft naar tevredenheid over en veiligheid binnen de begeleiding. Echter kan het zo zijn dat er onvrede is ontstaan over de zorg en dienstverlening. Bij de start van de begeleiding ontvang je een flyer met informatie over onze klachtenregeling. Route100 is, net als elke organisatie, verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. Wij beschouwen elke klacht als een kans om onze begeleiding, coaching en trainingen verder te verbeteren. 

In het kort de stappen; 


Onvrede bespreekbaar maken met de vaste begeleider.


Indien er geen passende oplossing is gevonden, zal de klacht in behandeling worden genomen door een collega van Route100.


Als de klacht intern niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is er een mogelijkheid om je gratis te wenden tot een klachtenfunctionaris van Quasir.


Mocht er ondanks bemiddeling van Quasir geen bevredigende oplossing worden gevonden kan het geschil voorgelegd worden aan de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.


Compliment

Route100 staat ook open voor het ontvangen van complimenten. Bijv. als je zeer tevreden bent over een medewerker van Route100 of over de begeleiding / coaching. Wil je dit laten weten? Dan zien wij graag jouw mail tegemoet! Deze kun je versturen naar info@route100.nl

 

 

 

 
E-mailen
Info