Algemene Verordening Gegevensbescherming

De medewerkers van Route100 beschikken over beroepsgeheim. Dit betekent dat wij zonder schriftelijke of mondelinge toestemming nooit gegevens mogen verstrekken aan derden. Bij aanmelding wordt er een elektronisch dossier aangelegd in ons registratiesysteem Cliendo. Het datacentrum van Cliendo is ISO9001 gecertificeerd, daarmee zijn kwaliteitsmanagement en beveiliging optimaal gewaarborgd. Als er sprake is van een indicatiestelling vanuit de WMO zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens uit te wisselen met de gemeente. 

Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten en alle bezoekers van de website. Route100 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. 
Download hier


Keurmerk KIWA

Route100 heeft het KIWA Keurmerk behaald, dit is een keurmerk voor ZZP'ers in de zorg.  

Wat houdt het keurmerk in?                                                                                              Zzp’ers in de zorg krijgen steeds meer te maken met allerlei regels die er binnen het vakgebied gelden. Mijn Keurmerk is er op gericht, op basis van wet- en regelgeving, kwaliteit en ondernemerschap, dat de zzp’er in het digitale dossier bewijzen toe kan voegen zodat men kan aantonen aan de specifieke eisen te voldoen. 


Meldcode

Route100 hanteert de wettelijk verplichte meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 

 
E-mailen
Info