Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De medewerkers van Route100 beschikken over beroepsgeheim. Dit betekent dat wij zonder schriftelijke of mondelinge toestemming nooit gegevens mogen verstrekken aan derden. Bij aanmelding wordt er een elektronisch dossier aangelegd in ons registratiesysteem Cliendo. Het datacentrum van Cliendo is ISO9001 gecertificeerd, daarmee zijn kwaliteitsmanagement en beveiliging optimaal gewaarborgd. Als er sprake is van een indicatiestelling vanuit de wmo zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens uit te wisselen met de gemeente. 
 

 
E-mailen
Info