Kosten begeleiding

Mensen met een indicatie voor individuele begeleiding vanuit de WMO kunnen begeleiding van Route100 krijgen. U bent dan een eigen bijdrage verschuldigd aan het CAK. Voor meer informatie over of het berekenen van de eigen bijdrage, zie www.hetcak.nl

 

 
E-mailen
Info